O COOKIES

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto webstránky a teda prevádzkovateľom osobných údajov je

názov firmy: Jana Paulíková - Pohrebníctvo Pieta s.r.o.,

adresa: : Antona Bernoláka 51, Žilina, 01001 ,

IČO: 33856672,

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

Príjemcovia osobných údajov

Informácie o cookies tretích strán a poskytovateľoch cookies tretích strán, sú dostupné v záložke Zásady ochrany osobných údajov. Okrem uvedených príjemcov môžu cookies spracúvať aj naši obchodní partneri v oblasti IT (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné), reklamy, marketingu, administratívy, alebo orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne).

 

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

 

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov nasledovné práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov.

 

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás na vyššie uvedených údajoch. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.